Terug en vooruit kijken

Henk hoofd wit Rvrijdag 16 februari 2018 19:35

Door: Henk Heideveld, fractievoorzitter
We leven in een tijd waarin we vooral vooruit kijken. In deze blog wil ik kort terug kijken op bijna vier jaar ChristenUnie in Midden-Drenthe. Wat hebben wij gedaan met het mandaat, dat wij van de kiezers kregen? Een mandaat, dat zich ‘vertaalde’ in deelname aan het College van Burgemeester en Wethouders en een tweemansfractie in de Raad.

Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus. U toch ook?

We leven in een tijd waarin we vooral vooruit kijken. In deze blog wil ik kort terug kijken op bijna vier jaar ChristenUnie in Midden-Drenthe. Wat hebben wij gedaan met het mandaat, dat wij van de kiezers kregen? Een mandaat, dat zich ‘vertaalde’ in deelname aan het College van Burgemeester en Wethouders en een tweemansfractie in de Raad.

Eerlijk gezegd ben ik best wel trots op wat we als CU-fractie in de afgelopen periode hebben gedaan. Wat hebben we nu bereikt? Waar hebben we punten gescoord vanuit ons verkiezingsprogramma?

Ik denk bijvoorbeeld aan onze inzet voor de drie transities: participatie, Wmo en jeugdzorg. Een hele opgave en we hebben een nieuw sociaal beleid kunnen uitstippelen. Dit draait nu goed, met de mens centraal; maatwerk was en is noodzakelijk. Ook hebben we mede beleid uitgestippeld voor mantelzorg. Mantelzorgers verdienen volle aandacht en ondersteuning.

Nog zo’n belangrijk onderwerp is het onderwijs, dat volop in de aandacht stond. Er werden op alle basisscholen ‘kindcentra’ gerealiseerd, het voortgezet onderwijs heeft z’n plek gekregen en er werden brede scholen in Westerbork en Bovensmilde gebouwd. Het sportbeleid vroeg veel aandacht. We zijn blij, dat het ‘eind goed al goed’ werd met plannen voor de renovatie van het sportpark Noordwest. Er werden kunstgrasvelden aangelegd in Witteveen en Bovensmilde.

Duurzaamheid werd op vele terreinen realiteit. We werden ‘Fairtrade-gemeente, verstrekten zonneleningen voor de aanschaf van zonnepanelen. We namen energiemaatregelen en stimuleerden klimaatneutraal denken en doen richting 2040.

Andere belangrijke zaken: de ontwikkeling van Lievingerveld, de realisatie van het glasvezelnet, een nieuw wegenplan, een mooi groenbeleidsplan, een goed bruggenplan, we zijn de komende jaren de culturele gemeente van Drenthe en we werken aan een mooi centrumplan voor Beilen.

Dit, beste lezer, is maar een kleine opsomming in grote stappen. We willen meer, we willen verder! We hebben onze plannen ontvouwd in ons verkiezingsprogramma, dat op deze website staat. We willen de inwoners ook de komende jaren tevreden zien. Op naar 2022 en verder. Op ons kunt u rekenen! Wij hebben hart voor iedereen, voor gezin en kind, duurzaamheid en zoveel meer. Wij hebben hart voor Midden-Drenthe!

Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus. Ik reken op uw en jouw komst en keuze voor de ChristenUnie.

« Terug