Bestuur

Het bestuur van de afdeling ChristenUnie Midden-Drenthe bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Dhr. G.W. Smit (Gert)

gsmit@middendrenthe.christenunie.nl

Secretaris

Mevr. P.E. Boerma-Jansma (Nellian)

peboerma@middendrenthe.christenunie.nl

 

Penningmeester

Vacature

banknr.: NL36RABO0145965880, inzake ChristenUnie Midden Drenthe


Dhr. J.P. Bouwhuis (Jan)

jbouwhuis@middendrenthe.christenunie.nl

Dhr. J. Doornbos (Jan)

jdoornbos@middendrenthe.christenunie.nl