Fractie

 Raadslid / Fractievoorzitter:

 Dhr. G.J.W. Bent (Gert Jan)

 gjwbent@middendrenthe.christenunie.nl

Raadslid:

 Dhr. H. Heideveld (Henk)

 ehheideveld@middendrenthe.christenunie.nl

 

 Commissielid Zorg en welzijn:

 Mevr. L van Dijken - te Velde (Ageet)

 avandijken@middendrenthe.christenunie.nl

 

 

Fractiemedewerker

Susannah Bent
info@middendrenthe.christenunie.nl

Schaduwfractie:

Gert Pronk

Adviseur / erelid:

Dhr. J. Haveman (Jakob)     Adviseur:

Mevr. C.J. Venema-van der Heide (Catrien)

cjvenema@middendrenthe.christenunie.nl