Zorgen om overgang van 18- naar 18+ in jeugd- en pleegzorg

Jeugd en pleegzorg 18donderdag 08 februari 2018 12:50

De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt de ChristenUnie al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. Pleegkinderen verdienen een veilig en stabiel thuis, ook als ze 18+ zijn.

Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over ziektekosten, over zorg en ondersteuning.

Het is wettelijk geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding stopt als je 18 jaar wordt. Voor sommige jongeren betekent dit, dat zij zelfs het pleeggezin verlaten en alles volledig zelf moeten doen. Zij kunnen daardoor opnieuw in de problemen komen.

Er zijn heel veel jongeren uit reguliere gezinnen, die na hun 18e verjaardag nog jaren terugvallen op hun ouders. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen.

De ChristenUnie-fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college gesteld.

  1. Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?
  2. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag? Zo nee, waarom niet?
  3. Zo ja, welke ervaringen zijn hiermee opgedaan en welke acties zijn of worden daarop uitgevoerd met welk resultaat?

« Terug