Vragen over geluidswal Spier

woensdag 16 januari 2019 23:46

Schriftelijke vragen art. 33 RVO aan het college van Midden-Drenthe.
De CU heeft vernomen dat er in het dorp Spier teleurstelling bestaat over de communicatie vanuit de gemeente over de geluidswal en de acties die plaats vinden. Wij hebben de volgende vragen:
  1. Bewoners waren niet tevreden over het geluidseffect van de huidige geluidswal, welke verklaring geeft u hiervoor?
  2. Er is aldus het dorp een geluidsmeting toegezegd. Heeft deze plaats gevonden en wat was daarvan de uitkomst? Op welke wijze heeft de communicatie plaats gevonden over de uitslag?
  3. Indien de meting nog niet heeft plaats gevonden wat is daarvan de reden en hoe heeft u dit gecommuniceerd met het dorp?
  4. Bewoners wachten nu op een “geluid” terug van college, hoe vaak communiceert u met de bewoners over de ontstane situatie en het vervolg?
  5. De bewoners maken zich zorgen om de veiligheid van het nu nog staande deel, in hoeverre is dat terecht en op basis van welke informatie kunt u dit aangeven?
  6. Wanneer mogen de bewoners een herstelde of nieuwe geluidswal zien? Is deze informatie met het dorp gedeeld?
  7. Nieuwe inzet van college is communiceren van onderaf. Hoe heeft u in deze situatie dit opgepakt? In hoeverre bent u van mening dat de communicatie juist is verlopen vanuit de gemeente?
Met belangstelling zien wij deze vragen z.s.m. beantwoord.
Namens de ChristenUnie Midden-Drenthe,
Henk Heideveld.

« Terug