Weghalen van cliënten bij zorginstelling De Brink-Akker

dinsdag 11 september 2018 20:34

De fractie van de ChristenUnie is geschrokken over de zorgwekkende kwaliteit van zorg bij de instelling De Brink-Akker in Wijster. De ChristenUnie hoopt dat hier sprake is van een incident maar is er niet gerust op dat alle door de gemeente gecontracteerde zorginstellingen voldoende kwaliteit aan zorg bieden.

Ageet van Dijken: ‘Er gaat in de jeugdzorg en WMO enorm veel gemeenschapsgeld om. Ik ben er door dit incident niet geruster op geworden dat tussen de prima zorgaanbieders ook een aantal cowboys zitten die denken snel geld te kunnen verdienen of die zich niet houden aan afspraken over hoe zij zorg moeten bieden’.

De ChristenUnie heeft het college van Midden-Drenthe gevraagd of de cliënten nu wel de nodige zorg ontvangen die noodzakelijk is en of de gemeente voldoende grip heeft op de kwaliteit van zorginstellingen waar zij zaken mee doet.

Schriftelijke vragen conform art. 33 Reglement van orde. 

Recentelijk is in de media diverse keren bericht over het publiekelijk delen van een vermoedelijk vertrouwelijk rapport over de kwaliteit van “De Brink-Akker” in Wijster. Ook lijkt uit media berichten het beeld te ontstaan dat er binnen korte tijd verschillende, elkaar kruisende acties worden ondernomen door de samenwerkende gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe. De ChristenUnie is geschrokken over de vermeende onvoldoene kwaliteit van door de gemeente gefinancierde zorg heeft de volgende vragen aan u:

  1. In hoeverre is het juist dat de kwaliteit van de instelling “De Brink-Akker” dermate onvoldoende is dat cliënten niet de zorg ontvangen die wij als gemeente voor onze inwoners noodzakelijk achten?    

  2. In hoeverre ontvangen de voormalige cliënten van “de Brink-Akker” op dit moment professionele zorg en hoe garanteert u dat zij díe kwaliteit aan zorg ontvangen waar zij recht op hebben?  

  3. In hoeverre is de berichtgeving juist dat er in eerste instantie de keuze is gemaakt om aan bewoners zelf de keuze te laten of zij blijven “wonen” in “De Brink-Akker” om vervolgens actief alle bewoners per direct uit de instelling te halen. Indien dit zo is, waarom was het college in eerste instantie de mening toegedaan dat de verantwoordelijkheid voor het zorg ontvangen bij een ondernemer bij de cliënt ligt en wat heeft ertoe geleid dat deze mening is losgelaten? 

  4. Hoe is bij de samenwerkende gemeenten in Noord- en MiddenDrenthe bekend geworden dat er onderzoek nodig was naar de kwaliteit van deze instelling? Hoeveel signalen zijn er sinds de decentralisatie bij de samenwerkende gemeenten afgegeven over zorgen om kwaliteit en heeft dit geleid tot acties, en zo ja, tot hoeveel en welke acties door gemeenten?

  5. Bent u van mening dat de huidige wijze van signalering van (vermoedens van) kwaliteitsproblemen bij zorginstellingen juist functioneert en waarop baseert u die mening? Indien u deze vraag niet bevestigend kunt beantwoorden, wat zijn dan uw acties op kortere en langere termijn om te kunnen garanderen dat door de gemeente bekostigde zorg van voldoende niveau is en blijft?

  6. Welke conclusie trekt het college uit meer algemene ervaringen, gecombineerd met dit incident over de kwaliteit van door de gemeente bekostigde zorg voor onze jonge en oude(re) inwoners en waar is deze conclusie op gebaseerd?

« Terug